ทดลองใช้

ทดลองใช้

SML Soft มีการ Demo 2 แบบคือ

1.แบบมีค่าใช้จ่าย เป็นข้อมูลเฉพาะ พร้อมการอบรม และบริการ 3 เดือน (สามารถนำมาเป็นส่วนลดตอนซื้อได้)

2.แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องทดลองเล่นเอง และข้อมูลจะเป็นแบบรวมกับคนอื่นๆ

แบบที่ 1 ทดลองใช้ผ่านระบบ Internet โดยข้อมูลแยกตามบริษัทผู้ใช้ บน Server www.smlsoft.com


เพื่อความมั่นใจก่อนซื้อ SML ยินดีให้ทดลองใช้งาน ผ่านระบบ Internet พร้อมอบรมการใช้งาน และสอบถามได้ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มใช้
3 เดือน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าโปรแกรมได้ทันที เมื่อท่านตัดสินใจซื้อ
 • ค่าอบรม 3,500 บาท ภายใน 3 วัน
 • ระยะเวลาในการทดลองใช้งาน 3 เดือน
 • สอบถามปัญหาการใช้งานได้ในระหว่างทดสอบโปรแกรม
 • ช่วย Config ระบบ ให้สามารถใช้งานได้จริง
 • ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ www.smlsoft.com รอโอนกลับ 6 เดือน
 • สามารถนำค่าอบรม มาหักเป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อโปรแกรม (ราคาโปรแกรม ณ. วันที่ซื้อ)
 • * ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • ค่าอบรม 5,500 บาท ภายใน 5 วัน
 • ระยะเวลาในการทดลองใช้งาน 3 เดือน
 • สอบถามปัญหาการใช้งานได้ในระหว่างทดสอบโปรแกรม
 • ช่วย Config ระบบ ให้สามารถใช้งานได้จริง
 • ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ www.smlsoft.com รอโอนกลับ 6 เดือน
 • สามารถนำค่าอบรม มาหักเป็นส่วนลดได้ เมื่อซื้อโปรแกรม (ราคาโปรแกรม ณ. วันที่ซื้อ)
 • * ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
  F

  แบบที่ 2 ฟรี!...ทดลองใช้ผ่านระบบ Internet โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Server www.smlsoft.com (ข้อมูลรวมกันคนอื่นๆ)


  สำหรับ Windows VISTA, Windows 7 สามารถทดลองใช้งานได้ทันที
  ให้ลองติดตั้งดูก่อน ถ้าติดตั้งไม่ได้ เนื่องจาก Windows XP ที่เก่ามากๆ จะต้องติดตั้ง Microsoft Framework 2.0 ก่อน
  Download Framework 2.0 (ถ้าติดตั้งแล้วไม่จำเป็นต้องติดตั้งซ้ำ) แล้วทำการ Clear ใน IE (เข้า Internet Option แล้ว เลือก Delete ใน Browsering histosy)

  1.SML POS Lite

  กรณีติดตั้งไม่ผ่าน ให้ติดตั้งผ่าน url

  2.SML POS Standard

  กรณีติดตั้งไม่ผ่าน ให้ติดตั้งผ่าน url

 • ทดสอบการใช้งานผ่านระบบ Internet (ทดสอบความเร็วในการทำงาน, รายงานต่างๆ)
 • หลังจากติดตั้งแล้ว โปรแกรมจะ Auto update ให้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซ้ำอีก โปรแกรมก็จะทันสมัยตลอดเวลา (จะตรวจสอบโปรแกรมรุ่นใหม่ เมื่อเรียกใช้โปรแกรมทุกครั้ง)
 • เพื่อความสะดวกในการทดสอบ ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมให้โดยไม่ต้องทำการ Login
 • ฐานข้อมูลที่ใช้ PostgreSQL บน Server www.smlsoft.com