โปรโมชั่น สินค้าราคาเท่ากันคละแบบแล้วมีส่วนลด

โปรโมชั่น สินค้าราคาเท่ากันคละแบบแล้วมีส่วนลด

สำหรับสินค้าที่มีราคาเท่ากัน แต่คละแบบ เช่น โมจิ ขายกล่องละ 35 บาท เมื่อซื้อครบ 3 กล่อง ราคา 105 บาท มีส่วนลดให้ 5 บาท (3 กล่อง 100 บาท) หรือ เสื้อผ้า หลายแบบ หลายสี ขนม น้ำดื่ม น้ำอัดลม สามารถประยุกต์ได้หลายสินค้า


โปรโมชั่นแบบจัดชุดแล้วมีส่วนลด


ตัวอย่าง

- โมจิทุเรียน 1 กล่อง + โมจิธรรมดา 2 กล่อง คิดราคา 110 บาท (ลด 5 บาท)
- โมจิทุเรียน 2 กล่อง + โมจิธรรมดา 1 กล่อง คิดราคา 120 บาท (ลด 5 บาท)
- โมจิกล่องใหญ่ 1 กล่อง + โมจิธรรมดา 1 กล่อง คิดราคา 100 บาท (ลด 5 บาท)
- โมจิกล่องใหญ่ 1 กล่อง + โมจิทุเรียน 1 กล่อง คิดราคา 110 บาท (ลด 5 บาท)
- ขนมไหว้พระจันทร์+โมจิกล่องใหญ่ ลด 10 บาท.

โปรโมชั่นแบบจัดชุดแล้วมีของแถมตัวอย่าง

- กระดาษชำระ 10 ม้วนแถมสบู่ 1 ชิ้น


ตัวอย่าง

- โออิชิกรีนที ซื้อ 4 แถม 1 (รวม 5 ขวด)
- โออิชิกรีนที 2 ขวด+(โออิชิฟรุตโตะ หรือโออิชิคอฟฟีโอ 4 ขวด) แถม โออิชิฟรุตโตะ 1 ขวด