โปรแกรม SML POS Lite (ซื้อขาด)

SML SOFT
Software Solution


ประหยัดค่า Server หลายหมื่อนบาท, รองรับผู้ใช้พร้อมกันได้ไม่จำกัด, เชื่อมโยงสาขาได้ทั่วโลก, รองรับข้อมูลขนาดใหญ่, ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา, สร้างรายงานได้เอง, สร้างแบบฟอร์มได้เอง

โปรแกรม SML POS Lite (ซื้อขาด)

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการขายสินค้าด้วยระบบ Point of Sale และจัดทำสต๊อก

SML POS Lite

฿ 9,000
กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 3,000 ต่อจุด
กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *

 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบโปรโมชั่น
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - รายงานเกี่ยวข้องกับการขาย
 • - รายงานเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
HOT!

บริการหลังการขาย

1 ปี
* ปีถัดไปบริษัทฯ คิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม

 • - ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบ Online ฟรี
 • - Upgrade : ฟรี (ใน Version เดียวกัน)
 • - บริการฟรี 1 ปี ปีถัดไปบริษัทฯ คิดค่าบริการปีละ 10% ของราคา โปรแกรม
 • ***ราคาทั้งหมด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***

โปรแกรม SML POS Standard (ซื้อขาด)

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีการขายสินค้าด้วยระบบ Point of Sale และมีการขายสินค้าแบบขายส่ง รวมถึงระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสด ธนาคาร

SML POS Standard

฿ 18,000
+กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000 ต่อจุด 
+กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • SML POS Standard Pack **1 จุด
 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบเจ้าหนี้
 • - ระบบลูกหนี้
 • - ระบบซื้อสินค้า
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - ระบบเงินสด/ธนาคาร
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • - ระบบขายสินค้า (ขายหน้าร้าน, ขายส่ง)
HOT!

SML POS Standard

฿32,000
+กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000 ต่อจุด
+กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • SML POS Standard Pack **5 จุด 
 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบเจ้าหนี้
 • - ระบบลูกหนี้
 • - ระบบซื้อสินค้า
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - ระบบเงินสด/ธนาคาร
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • - ระบบขายสินค้า (ขายหน้าร้าน, ขายส่ง)

SML POS Standard

฿ 50,000
กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000 ต่อจุด
กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • SML POS Standard Pack **10 จุด
 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบเจ้าหนี้
 • - ระบบลูกหนี้
 • - ระบบซื้อสินค้า
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - ระบบเงินสด/ธนาคาร
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • - ระบบขายสินค้า (ขายหน้าร้าน, ขายส่ง)

SML POS Standard

฿ 66,000
กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000 ต่อจุด 
กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • SML POS Standard Pack **15 จุด
 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบเจ้าหนี้
 • - ระบบลูกหนี้
 • - ระบบซื้อสินค้า
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - ระบบเงินสด/ธนาคาร
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • - ระบบขายสินค้า (ขายหน้าร้าน, ขายส่ง)

SML POS Standard

฿ 79,000
+กรณีซื้อจุดเพิ่ม เพิ่ม 5,000 ต่อจุด
+กรณีใช้ระบบสาขา เพิ่มราคา 20%
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 • SML POS Standard Pack **20 จุด
 • - ระบบสมาชิก
 • - ระบบเจ้าหนี้
 • - ระบบลูกหนี้
 • - ระบบซื้อสินค้า
 • - ระบบสินค้าคงคลัง
 • - ระบบเงินสด/ธนาคาร
 • - ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • - ระบบขายสินค้า (ขายหน้าร้าน, ขายส่ง)
HOT!

บริการหลังการขาย

1 ปี
* ปีถัดไปบริษัทฯ คิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม

 • - ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบ Online ฟรี
 • - Upgrade : ฟรี (ใน Version เดียวกัน)
 • - บริการฟรี 1 ปี ปีถัดไปบริษัทฯ คิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม
 • ***ราคาทั้งหมด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

    * เนื่องจากมีเงินโอนมามาก กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย และถ่ายรูป หรือ Scan ส่งมาที่ info@smlsoft.com *


ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี

บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

สาขา

สาขาประตูช้างเผือก
เชียงใหม่

เลขบัญชี

140-002089-7

2. ชำระโดยการจ่ายเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย "บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด"
นำเช็คฝากเข้าธนาคารของ บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ตามรายการด้านบน เช็คต้องเป็นเงินสกุล "บาท" เท่านั้น

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี E-mail มาที่ account@smlsoft.com โดยแนบไฟล์ภาพใบโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้ 

  - ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ 

  - ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร.ติดต่อ 

  - ระบุชื่อ Product หรือ Package 

  - ระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อ

3.ชำระโดยตรงกับบริษัท

    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด     362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000*

4.การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1355 49000 236    362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000**     ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ที่ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย    บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากที่ได้รับ ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

*    ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด   362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

**    ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย    บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด    362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ