ตัวอย่างรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตัวอย่างรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ

Sample invoice formats Summary.