ราคา เช่า

ข้อดีของการเช่าในระบบ Cloud Computing

ลดการลงทุน ท่านไม่ต้องซื้อ Server หลายหมื่นบาท และไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบ
ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรม ใช้ได้ทันที ทั่วโลก
เชื่อมต่อสาขาได้ทันที: เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขา และต้องการดูข้อมูลรวมทุกสาขา
ใช้ได้ตลอดเวลา ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. แม้หน้าร้านปิดไปแล้ว ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บ้านได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเช่า Internet ความเร็วสูง หรือทำ Fixed IP สำหรับ Server ของท่าน เพราะ Cloud สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ปริมาณมาก และที่สาขาสามารถใช้ Net อะไรก็ได้ เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น 3BB Hotsport ก็แค่เดือนละ 100 แค่นี้ก็เชื่อมสาขาได้ทุกที่
ปลอดภัย เข้ารหัสถึงสองชั้น เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล
รวดเร็ว ท่านสามารถขึ้นระบบได้ทันที และเชื่อมต่อสาขาได้ทันที
มั่นคง มีระบบการสำรองข้อมูลให้ทุกเวลา โดยท่านสามารถ Backup ข้อมูลไปเก็บไว้ได้เอง

ราคา SML POS แบบเช่าใช้


ราคา SML POS Lite

แบบเช่าใช้

เพื่อให้บริการกับลูกค้า ที่ต้องการเชื่อมต่อระหว่างสาขา และต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่มี Internet แต่ไม่ต้องการลงทุนสูง และต้องการให้ทาง SMLSoft ดูแลทั้งหมด

1.ค่าแรกเข้า 3,500 บาท ต่อ 1 ฐานข้อมูล
2.ค่าบริการ Server ต่อ 1 ฐานข้อมูล เดือนละประมาณ 300 บาท
ระยะเวลาราคาส่วนลดค่าบริการ
3 เดือน900 บาท-900 บาท
6 เดือน1,800 บาท15%=270 บาท1,530 บาท
12 เดือน3,600 บาท30%=1,080 บาท2,520 บาท

3.ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (Concurrent User) : ราคา 100 บาท ต่อ เดือน ต่อ 1 User (User=จำนวนที่เข้าใช้งานพร้อมๆกัน โดยสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานพร้อมๆ กันได้ ไม่เกินสิทธิ จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด)

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *

ราคา SML POS Standard

แบบเช่าใช้

เพื่อให้บริการกับลูกค้า ที่ต้องการเชื่อมต่อระหว่างสาขา และต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่มี Internet แต่ไม่ต้องการลงทุนสูง และต้องการให้ทาง SMLSoft ดูแลทั้งหมด

1.ค่าแรกเข้า 5,500 บาท ต่อ 1 ฐานข้อมูล
2.ค่าบริการ Server ต่อ 1 ฐานข้อมูล เดือนละประมาณ 500 บาท
ระยะเวลาราคาส่วนลดค่าบริการ
3 เดือน1,500 บาท-1,500 บาท
6 เดือน3,000 บาท15%=450 บาท2,550 บาท
12 เดือน6,000 บาท30%=1,800 บาท4,200 บาท

3.ค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (Concurrent User) : ราคา 200 บาท ต่อ เดือน ต่อ 1 User (User=จำนวนที่เข้าใช้งานพร้อมๆกัน โดยสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานพร้อมๆ กันได้ ไม่เกินสิทธิ จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด)

* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *