วิธีติดตั้ง โปรแกรมบัญชี SML Account

วิธีติดตั้ง โปรแกรมบัญชี SML Account


ติดตั้งระบบบัญชีรวม (SML Account) สำหรับเครื่องที่ใช้งาน (Client)

ขั้นตอน / วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1.ติดตั้ง Microsoft Framework 2.0 (กรณียังไม่ได้ติดตั้งไว้) (Download Framework 2.0 กดตรงนี้)

2.ติดตั้ง IE8 ถ้าไม่อยากติดก็ข้ามไปเลยครับ (โปรแกรม SML Account สามารถติดตั้งจาก IE,Firefox,Google Chrome) (Download IE8 กดตรงนี้)

3.ติดตั้ง SML Account (ติดตั้งโปรแกรม SML Account กดตรงนี้)

รายละเอียด

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

ราคา

ราคาแพ็คเก็จ SML Account
ราคาแพ็คเก็จ SML Account+POS
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro+POSทดลองใช้ ( Download )

ทดลองใช้ผ่านระบบ Internet โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Server www.smlsoft.com

วิธีติดตั้ง


ติดตั้งระบบบัญชีรวม (SML Account) สำหรับเครื่องที่ใช้งาน (Client)