โปรแกรมบัญชี SML Account

โปรแกรมบัญชี SML Account


โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ
SML Account ประกอบด้วย
-    General Ledger : ระบบบัญชีแยกประเภท
-    Purchase Order : ระบบจัดซื้อ
-    Purchase : ระบบซื้อ
-    Purchase Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
-    Cheque,Bank : ระบบธนาคาร,เช็ค
-    Accounts Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้
-    Petty Cash : ระบบเงินสดย่อย
-    Fixed Asset : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา 
-    Quotation : ระบบเสนอราคา
-    Sale Order : ระบบขายสินค้า   
-    Sale Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
-    Inventory Control : ระบบสินค้าคงคลัง
-    Accounts Payable : ระบบบัญชีเจ้าหนี้
-    Security Control : ระบบความปลอดภัย

จุดเด่นเรื่องสต๊อกสินค้า

ระบบคำนวณต้นทุน

-    Expire Date : LOT ตามวันหมดอายุ
-    Serial Number : ต้นทุนตามหมายเลขเครื่อง
-    LOT : กำหนด LOT เอง เมื่อทำรายการซื้อ/ขาย หรือรายการอื่นที่เกี่ยวกับสต๊อก
-    Average : คำนวณต้นทุนเฉลีย สามารถขายสินค้าติดลบก่อนได้ และเมื่อทำการซื้อ ต้นทุนจะกลับมาถูกต้องเอง
-    FIFO : เข้าก่อนออกก่อน เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถขายติดลบได้ และเมื่อทำการซื้อ ต้นทุนจะกลับมาถูกต้องเอง

Auto Packing 
(จัดการหน่วยนับอัตโนมัติ)

    เพื่อใช้บริหารสต๊อกสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ โดยเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติ จุดเด่นของระบบคือ คำนวณสต็อกได้ถูกต้อง 100% และต้นทุนได้ถูกต้อง 100% เช่น
-    มาม่า : สามารถซื้อเป็นลัง แล้วขายเป็นชิ้น หรือเป็นโหลได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 5กล่องx4โหลx6ซอง
-    สังกะสี : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือตามน้ำหนัก และขายเป็นแผ่นได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 300แผ่นx4ฟุต
-    กระเบื้อง : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือกล่อง แล้วขายเป็น ตารางฟุต, กล่อง, แผ่น ได้ทันที ยอดคงเหลือแสดงได้เช่น กระเบื้อง คงเหลือ 50กล่องx4แผ่น

อื่นๆ

-    รองรับคลังสินค้าได้ไม่จำกัด ที่เก็บสินค้าได้ไม่จำกัด
-    การแสดงยอดคงเหลือ สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการได้เอง
-    กำหนดปริมาตรได้ เพื่อคำนวณว่า สินค้านี้ใช้ที่เก็บพื้นที่กี่ตารางฟุต
-    กำหนดน้ำหนักของสินค้า เพื่อคำนวณว่า บิลนี้มีสินค้าหนักเท่าไหร่ได้ทันที
-    รองรับปริมาณสินค้าได้มาก และทำงานได้รวดเร็ว (ปัจจุบันมีการใช้งานจริงอยู้ที่ 120,000 รายการสินค้า 200,000 Barcode)
-    รองรับระบบ Barcode สามารถนำตาราง barcode มาเปรียบเทียบตอนตรวจนับได้ และทุกหน้าจอ สามารถยิง barcode ได้ทันที
-    รองรับระบบ Serial Number พร้อมระบบการรับประกันสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, มือถือ, คอมพิวเตอร์
-    ระบบคำนวณต้นทุน และยอดคงเหลือ เป็นการคำนวณแบบเข้าสูตร มั่นใจได้ว่า จะซื้อหน่วยย่อยเล็กสุดเท่าไหร่ก็ได้ หน่วยใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ สต๊อกและต้นทุนจะถูกต้องเสมอ
-    ประมวลผลได้รวดเร็ว สามารถดูสต๊อกย้อนหลังได้ตลอดเวลา ละเอียดระดับวันที่ เวลา เช่น ต้องการดูสต๊อกตอนเที่ยง ว่าเหลือเท่าไหร่ได้ทันที (ดูได้หลายระดับเช่น ยอดคงเหลือทั้งหมด, ยอดคงเหลือตามคลัง, ยอดคงเหลือตามที่เก็บ)

โปรแกรมบัญชี SML Account ดีกว่าระบบอื่นอย่างไร

หัวข้อ โปรแกรม SML Account โปรแกรมอื่น เทคโนโลยีเก่า
เทคโนโลยีที่ใช้ Windows App, Web App, iPhone, iPad, Android Windows App, Web App
ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ติดตั้งใหม่ได้เรื่อยๆ ในกรณีเปลี่ยนเครื่อง หรือเครื่องเสีย (โปรแกรมจะถือว่าเครื่องล่าสุดเท่านั้นที่ใช้งานได้) จำกัดจำนวนครั้ง ถ้าติดตั้งเกิน ต้องซื้อโปรแกรมใหม่
Server (กิจการขนาดใหญ่) ใช้ได้ทั้ง Linux Server และ Windows Server ส่วนมากจะเป็น Windows Server
ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล PostgreSQL ส่วนมากจะเป็น Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลบน Server ได้ไม่จำกัดจำนวน จำกัดฐานข้อมูล ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่
ใช้ได้หลายรูปแบบ - Stand Alone=เครื่องเดี่ยว
- LAN=หลายเครื่องในบริเวณเดียวกันผ่านสาย Lan
- WAN=หลายเครื่องในบริเวณเดียวกัน และเชื่อมผ่านสายโทรศัพท์ หรือ Internet ไปยังสาขาอื่นหลายๆเครื่องได้
- Cloud Computing=ข้อมูลเก็บไว้ตรงกลาง ใช้ได้ทั่วโลก ผ่านระบบ Internet
Stand Alone หรือ LAN เท่านั้น
ประหยัดได้เป็นแสน ถ้าใช้ Linux Server+PostgreSQL ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร เพราะเป็นระบบ Open Source (ใช้ฟรี และถูกกฏหมาย) หรือถ้าใช้เป็น Windows Server ก็ไม่ต้องซื้อ Windows ตัวใหญ่ เพราะ SML Account เป็นระบบ Multi tier เช่น ซื้อมา 5 Calc สามารถรองรับได้มากถึง 100 Client ต้องซื้อ Microsoft Windows Server + Microsoft SQL ราคา 50,000 ถึงหลายแสนบาท แล้วแต่รุ่น และจำนวนที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ประมาณ 10 เครื่อง ก็ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท (ยังไม่รวมค่าโปรแกรมบัญชี)
การใช้งานโดยเชื่อมต่อผ่านระบบ Internet สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยความเร็วสูง เช่น พิมพ์รายงาน 3 แสนบรรทัด เพียง 1-5 นาที ผ่าน ADSL พร้อมทั้งระบบ Auto Load Balance เพื่อรับประกันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ใช้ได้ แต่ต้องอาศัยโปรแกรม Remote ซึ่งช้ามาก และหลุดบ่อย
ความเร็วในการใช้งานผ่าน Internet รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล รองรับ Internet ความเร็วไม่สูงมากได้ทันที เช่น ระบบ GPRS, EDGE สามารถนั่งรถไป ทำงานไปได้เลย ช้ามาก เพราะระบบ Remote ต้องอาศัย Internet ความเร็วสูง (หลุดบ่อยต้องเริ่มต้นใหม่ตลอด)
ความเสถียรของระบบ ถ้าใช้ Linux Server+PostgreSQL จะนิ่งและเร็วมาก จากลูกค้าที่ใช้จะไม่มีปัญหาเลย นอกจากเครื่องเสีย (กรณีเครื่องเสียใช้งานไม่ได้ SMLSoft มี Server สำรองให้ใช้งานผ่าน Internet ได้ทันที) ระบบ Windows Server มีความเสี่ยงในการ Hack และติด Virus ง่าย ต้องล้างเครื่องบ่อยๆ หนักสุดคือ Login เข้าระบบไม่ได้เลย
เชื่อมสาขา สามารถเชื่อมต่อได้ทันที ทั้งระบบ On-line หรือระบบ Off-line (กรณี Net เสีย ก็สามารถทำงานได้ และข้อมูลจะถูกส่งทุก 10 วินาที) ต้องใช้ระบบ Remote (Net ไม่นิ่ง ก็ใช้งานไม่ได้)
รองรับจำนวนผู้ใช้งาน รองรับได้มากกว่า 1,000 เครื่องต่อ 1 Server เพราะเป็นระบบ Multi tier รองรับได้น้อย เพราะเป็นระบบ Client/Server
ทำงานแบบประมวลผลทันที ระบบขายหน้าร้าน (POS) เมื่อมีการเคลื่อนไหวสินค้า หรือรายการอื่นๆ โปรแกรม SML Account จะประมวลผลทันที ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อสินค้าใกล้หมด ระบบจะเตือนให้นำสินค้าไปเติม ระบบขายหน้าร้าน (POS) รอประมวลผลสิ้นวัน
ความเสถียรของโปรแกรม SML Account ด้วยประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมกว่า 25 ปี นำมาออกแบบฐานข้อมูล และเทคนิคในการพัฒนาโปรแกรม ทำให้โปรแกรมนิ่ง สต๊อกตรง 100% ระบบลูกหนี้,เจ้าหนี้,แยกประเภท ตรง และประมวลผลรวดเร็ว -
บริการหลังการขาย บริการผ่าน Internet ทำให้ประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบริการได้ทันที ด้วยระบบ Video Conference ชัดเจนทั้งภาพ และเสียง สามารถเห็นหน้าจอโปรแกรมได้ทันที ไม่ต้องอธิบายมาก และประหยัดค่าโทรศัพท์ ให้บริการได้ทั้งวันไม่เสียค่าใช้จ่าย (นอกเวลาทำการ ให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน 24 ชม.) ต้องยกเครื่องเข้าไป หรือต้องเดินทางมาบริการ เสียค่าใช้จ่ายต่อครั้งแพง และต้องเสียเวลารอนาน
กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - ขายสินค้าผ่านระบบ iPad และ Android
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า ด้วยระบบ Android+Barcode Reader
- สร้าง App บน iPad และ Android สำหรับให้ลูกค้า เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง
- เปิด Web ร้านขายสินค้าได้ทันที และเชื่อมต่อกับระบบ SML Account ได้เลย
- ให้ผู้จำหน่ายสินค้า เข้ามาบริหารสต๊อกได้เอง (ทำตัวเป็นห้างสรรพสินค้า)
-

ระบบที่ออกแบบเพื่อธุรกิจของคนไทย

รองรับหลากหลายธุรกิจ เช่น ซื้อมาขายไป, นำเข้า, ส่งออก, โรงงาน, โรงพยาบาล

-    รองรับการทำงานได้ทุกธุรกิจ ที่ต้องการโปรแกรมระบบบัญชี เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขาย, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, คลังสินค้า ไปจนถึงปิดงบการเงิน
-    รองรับการทำงานแบบสาขา โดยแยกปิดงบแต่ละสาขา, ระบบภาษีแยกสาขา (แบบรวมก็ได้), ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมทุกสาขา
-    สต๊อกสินค้า รองรับการทำงานแบบหลายหน่วยนับ, หน่วยนับขนาน, หน่วยตรวจนับ โดยไม่ต้องทำการแตกหน่วยนับให้ยุ่งยาก การคำนวณหน่วยนับทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
-    ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา และบริหารสินทรัพย์
-    เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าหากัน เช่น พนักงานขาย, พนักงานบัญชี, ผู้บริหาร สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
-    สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Lan ภายในสำนักงาน และทำงานผ่าน Internet
-    รองรับการทำงานแบบ Data Center เพื่อการขยายสาขาในอนาคต
-    สามารถเชื่อมข้อมูลไปยัง Excel แบบ Real Time ผ่านระบบ Web Service เพื่อทำกราฟ, OLAP

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายอะไหล่

-    กำหนดชื่อสินค้าได้หลายชื่อต่อสินค้าหนึ่งตัว เช่น ตะกร้า=ตะแกรง เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถค้นหาอะไหล่ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะบางภาคจะเรียกชื่ออะไหล่ไม่เหมือนกัน ทำให้เมื่อลูกค้าโทรมาทั่วประเทศ พนักงานสามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้ทันที
-    ระบบจัดสินค้าด้วย Barcode เพื่อป้องกันการจัดส่งอะไหล่ผิดตัว เพราะอะไหล่บาอย่างแยกแยะยาก พนักงานอาจจะผิดพลาดบ่อยๆ ทำให้มีปัญหาในการส่งสินค้าผิดไปยังลูกค้า
-    ระบบจดจำราคาสินค้า และราคาสินค้าเทียบเคียง (ของเทียม) ทำให้สามารถแจ้งราคาให้กับลูกค้าได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ลูกค้าเคยซื้อไปในราคาเท่าใด
-    ระบบสินค้าชุด เป็นการแนะนำว่า เมื่อซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ จะต้องซื้ออะไหล่ตัวใดบ้าง เพื่อให้ครบชุด

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายรองเท้า, เสื้อผ้า

-    สามารถทำสต๊อกสินค้าแยก สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style) ได้ โดยกำหนดรหัสสินค้าเพียงตัวเดียว สามารถรู้ยอดของเหลือสินค้าแต่ละสี แต่ละขนาด แต่ละแบบ
-    สามารถกำหนดราคาแยกตาม สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style)

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับสำนักงานบัญชี

-    เพิ่มความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูลรายวันแบบเร็ว เพื่อให้บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ง่าย เช่น บิลขายทั้งเล่ม สามารถบันทึกได้ในคราวเดียว โดยโปรแกรมมีคำสั่งในการช่วยบันทึกให้เรียบร้อย
-    มีระบบตรวจสอบงบ โดยสามารถกด Drill Down ได้้ลึกจากงบจนถึงเอกสารต้นทาง

ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์, ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ, ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจที่บริหารสินค้าด้วย Serial Number

-    เมื่อมีการรับสินค้า สามารถยิง Barcode ได้โดยมี รหัสสินค้า, หมายเลขเครื่อง, ผู้รับประกัน
-    สามารถตรวจสอบได้ว่า หมายเลขเครื่อง อยู่ที่สาขาใดพร้อมทั้ง วิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ (แยกตามหมายเลขเครื่อง) ทำให้ลดความเสี่ยงในการสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างมาก
-    สามารถทำรายการซื้อ, โอน, เบิก, ขาย ได้โดยใช้หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ทำให้แม่นยำทั้งเรื่องจำนวนสินค้า การเครม และต้นทุน
-    ขายสินค้าจัดชุดได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์สินค้าแต่ละชุด
-    เชื่อมต่อได้ทุกสาขา เพื่อบริหารสต๊อกแบบภาพรวม และสามารถขอเบิกสินค้าระหว่างสาขาได้

รายละเอียด

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

ราคา

ราคาแพ็คเก็จ SML Account
ราคาแพ็คเก็จ SML Account+POS
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro
ราคาแพ็คเก็จ SML Account Pro+POSทดลองใช้ ( Download )

ทดลองใช้ผ่านระบบ Internet โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่บน Server www.smlsoft.com

วิธีติดตั้ง


ติดตั้งระบบบัญชีรวม (SML Account) สำหรับเครื่องที่ใช้งาน (Client)